Sunday, 21 September 2014

ሃነጽቲ ምላሻት ን‘መጽናዕታዊ-ጽሑፍ’ ሓው መሓሪ ዮሃንስ፤

ሰላም መሓሪ ዮሃንስ!

ኣቐዲመ ኣብ ህይወትካ ጥዕና፡ ኣብ ትምህርትኻን ተቕርቦ ዘለኻ መጽናዕታዊ-ጽሑፋት ድማ ኣሳልጦ እምነየልካ።
ቅድሚ ገለ ሰሙናት፡ ካብ ፖሎቲካዊ ቈይቂ ኣዝዩ ዝተፈልየ እኮ እንተዘይኮነ፡ ታሪኻዊ መልእኽቲ ሓዘል መሰል ምልልስ፤ ኣብ መንጎ ተዛረብቲ ትግርኛ ኢትዮጵያን ተዛረብቲ ትግርኛ ኤርትራን በዚ ‘ብሎግ’ ክከታተል ቀንየ ነይረ። እዚ ድማ ገለ ንኽብል ቀስቂሱኒ። እሞ ኤመስግነካ።
ኣብዚ ሕጂ ዝነብረሉ ዘለኹ ሃገር፡ ሓደ ጽሑፍ ከተበግስ ንዘኽኣለካ ሰብ ክትነቓቓሕ (ከምዘለዓዓለካ) ከምዝገበረ እዮም ዝገልጽዎ። ‘inspirasjon’ ይብልዎ ብቛንቛ ኖርወይ። ስለዚ ድማ እዩ ክምስገን ኣለዎ ዝብልዎ።

Friday, 12 September 2014

Russia’s Return to the Horn: A New Strategy in the Making?

Tesfalem Habte

The Horn of Africa, as Bereket Habteslassie described it in 1980 was “an arena of uninterrupted armed conflict for nearly two decades” wherein this conflict was “rooted in history and geography, aggravated by outside intervention.” Thirty-four years on, the region is still regrettably plunged in conflict when a day hardly passes without attracting headlines, the sounds of rifles, refugee plights, reciprocal interstate destabilization maneuvers and its (in no way in their consequential order) attendant loss of lives, epidemic diseases, underdevelopment, brain drain and vicious cycle of socio-economic and political vulnerability which in turn involve global interference.

The end of Cold War has caused 25 years of Russian absence in the Horn of Africa as Moscow was concerned with its domestic politics in securing the territories of former Soviet lands. And in what seemed historical irony in light of former Soviet Union’s adverse roles in the region during the Cold War, Mr. Yemane Gebreab, Head of Political Affairs at the PFDJ office in Asmara, appeared to nostalgically concede Russia’s inaction in the region has been dearly missed. The Eritrean delegation further made a visit to Russia twice within four months in 2014.

Thursday, 11 September 2014

ኤርትራ፡ ኣብ ፅልኣት ጎረባብታ ዝተመስረተ ኣለሻ ሃገራዊ መንነት!

ብመሓሪ ዮሃንስ ገብሩ - ካብ ዩንቨርስቲ ኣክሱም

እንድሕር ደኣ ኣከዳድናኻ ልክዕ ምኻኑ ክትፈልጥ ደሊኻ መስትዋት ርኣይ፡፡ ብዛዕባ ልክዕነት ባህሬትካ ክትፈልጥ እንተደሊኻ `ውን ካልኦት ሰባት ብዛዕባኻ እንታይ ከም ዝብሉ ኣድምፅ፡፡ ከምኡ `ውን ብዛዕባ ብሄራውነትካን ሃገርካን ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ ደቂ ወፃኢ ብዛዕብኡ እንታይ ከም ዝብሉ ምድማፅ ኣገዳሲ እዩ፡፡

                                                                                      ዢንያን ዝተብሃለ ቻይናዊ ሓደ እዋን ካብ ዝበሎ
መእተዊ

ናይ ሎሚ ፅሕፎይ በዚ ናይ ቻይናዊ ፀሓፊ ጥቅሲ ክጅምር ከለኹ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን፡፡ የግዳስ ንምስሊ ፍልስፍና ፖለቲካዊ ማንነት ህግደፍ ዝመርሓ ሃገረ ኤርተራ ስለ ዝገልፅ እዩ፡፡ ኤርተራ ከም ነፃ ሃገር ቅድሚ 22 ዓመታት ኣቢላ ተፈጢራ፡፡ ኣብ ዝሓለፉ 22 ዓመታት ከዓ ብጀካ ምስ ሰዑድ ዓረብ ምስኩለን ብዶብ ዝዋሰንኣ ሃገራት ተጋኒፃን ኩናት ገጢማን፡፡ ንቀፃልውን መን ይፍልጥ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ስኒ እነተረኺቦም ጎረባብቶም ካብ ምንካስ ንድሕሪት ኣይብሉን፡፡

Sunday, 7 September 2014

“ብምንባበይ ዝተጠዓስኩላ መጽሓፍ!” ብሰላምይንገስ ደባስ

ደራሲ መጽሓፍ ንኽጽሕፍ ብዙሕ ይኸስር ኣንባባይ ድማ ኣንቢቡ ብዙሕ ይኸስብ። ካብዛ መጽሓፍ እዚኣ ግን ጸሓፋይን ኣነን ብማዕረ ከሲርና። 

ብመምህር ገብረኪዳን ደስታ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ "ንእምቢታ ኣንጻር ወረርቲ" ትብል መጽሓፍ ኣንቢበያ። ደራሲ ንተጋሩ ከተዓባቢየ ተዓዚበዮ። ንታሪኽ ተጋሩ ድማ ኣቆናጂዩ ሰሪሕዎ። ኣብቲ መጽሓፍ ብዘይካ ትግራዋይ ካልእ ዓሌት ጅግና የለን ታሪኽ ኣምሓራ ንግደፎ’ሞ ታሪኽ ብዛዕባ’ታ ትግራይ ትግሪኚ ኢሉ ዝሰርሓ ሃገር ንዛረብ። ነቲ ኣብታ መጽሓፍ ዘሎ ግፍጥፋጥ ሓቅን ሓሶትን ከየገርመኒ ኣይተረፈን።

ኣብ 24 ግእዝ ብህዝቢ ሓበሻ ዝበዓል በዓል ኣቡነተክለሃይማኖት ፖሎቲከኛ እምበር ናይ ሃይማኖት ሰብ ኣይነበረን ይብለና ኣሎ ገብረኪዳን ደስታ። ኣቡነተክለሃይማኖት ቁዱስ ዘይኮነ ኣረሜን’ዩ ይብለና መምህር ገብረኪዳን ደስታ ምስኪን ህዝቢ ኤርትራ ተታሊሉ ኣረሜን ኣሚኑ ክሳብ ሕጂ ውን ይታለል ኣሎ ምእንተ ተክለሃይማኖት መሓረና ክርስቶስ ይብል።

Tuesday, 2 September 2014

‘ሓደ መስከረም’ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ዘይኰነት-ሲ ‘ኤርትራዊት-መዓልቲ-ሓሶት’ እያ!!

ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ህዝቢ ዓደ’ብሰዓድን፡ ኣፍልጥኡ ኣብ ልዕሊ እታ ኣብ ጐድኒ ዓዱ ዘላ ልቢ-ወለዳዊት ጐቦ ‘ኣዳል’ን ጽሒፈ ነይረ። ቅድሚኡ እውን ብዛዕባ እቲ ካብ ሰውራ ኣልጀርያን ካልኦት ሰውራታት ዓለምን ተተርጒሙን ተራዒሙን ዝቐረበ ልብ-ወለዳዊ ዛንታታትን ኣጀማምራ ‘ሰውራ-ኤርትራ’ን ገሊጸ ነይረ። ዛጊት እቲ ሓሳብ ጌጋ ምዃኑ ዝእርም ጽሑፍ ኣይረኤኹን።

እቲ ሕጂ ዝያዳ ዝገርመኒ ዘሎ ግን፡ ዋላ እቶም ‘ነቲ ስርዓት ንቃወም ኣለና’ ዝብሉ ኤርትራውያን፡ በቲ እቲ ስርዓት ዝፈብረዀ ናይ ሓሶት መንገድታት ሸናዕ ክብሉን፡ ከም ፓፓጋሎ ንሓሶታቱ ከቃልሑ ምርኣየይ እዩ።

ትማሊ መዓልቲ ሓደ መስከረም እዩ ነይሩ። መንግስቲ ይኹኑ ተቓወምቱ ከኣ፡ ነታ ብሓሶት ምሂዞም ዝኣመንዋ ዛንታ-ዕንኪላሎ፡ በብወገኖም ሌፍ ክብሉላ ውዒሎምን - ይቕጽሉ ኣለዉን።